Tešiť sa z úspechov blížneho si vyžaduje veľmi ušľachtilú povahu. (Oscar Wilde)