o nás/ about us

...pár slov na začiatok

Vítame Vás na stránke našej chovateľskej stanice Gibsonova púšť. Stanica vznikla v roku 1989 pod názvom Gipsonova púšť. Prvá kólia bola AJKA Záhorácke údolie (*1988 +1994). AJKA bola miláčikom celej rodiny, žiaľ od nej sme sa odchovu nedočkali.

Druhou kóliou bola PRECIOUS-SHADOW Fatranský sen (*1992 +1996) (VN, V, rCAC, rCACIB). Jej potomkom bol úspešný pes Ch ALEXANDER Gipsonova púšť (Národný víťaz Slovenska 3x, 2xBOD, 5xBOB, 9xCACIB, 15xCAC, 3 roky po sebe obhájil titul najkrajší pes plemena).

Po niekoľkoročnej prestávke sme sa opäť rozhodli pokračovať v chove dlhosrstých kólií. V roku 2011 sme zaregistrovali názov chovateľskej stanice Gibsonova púšť na FCI. 

... a few words to the beginning

Welcome to the website of our kennel Gibsonova púšť. Kennel was established in 1989 under the name Gipsonova púšť. The first collie was AJKA Záhorácke údolie (*1988 +1994). AJKA was the darling of the whole family, unfortunately we don´t have offspring after her.

Second collie was PRECIOUS-SHADOW Fatranský sen (*1992 +1996) (Very Promising, Excellent, rCAC, rCACIB). Her offspring was successful male Ch ALEXANDER Gipsonova púšť (Slovak National Winner 3x, 2xBOD, 5xBOB, 9xCACIB, 15xCAC, three consecutive years to defend the title the best of breed).


After several years of break, we again decided breeding Collie Rough. In 2011 we registered the kennel name Gibsonova púšť at FCI.